Csánó Július

(spoluvlastník a stavba)

0905 442 999


Krajčovič Jozef ml.

(výroba)

0907 543 910


Krajčovič Jozef st.

(spoluvlastník)

Baka č. 403. okr. Dunajská Streda


IČO: 11 85 14 81

DIČ: SK1020263949


E-mail: betopcs@gmail.com

Dunajská Streda - 13 km

Bratislava - 50 km

Komárno - 60 km